Presentasjon av Nettsider i Luster

Privat side under bygging

Nettsider

Det er ein jungel av nettsider. Mange av dei brukar me dagleg, men mange veit me ikkje om at dei eksisterer.

  • Offentlege nettsider frå stat og kommune med informasjon – dei er ikkje med her.
  • Nettsider frå bedrifter med informasjon og reklame – dei er ikkje med her
  • Lag og organisasjonar har nettsider med informasjon – dei finn du på Luster Kommune
  • Nettsider med reklame (for eksempel for reiselivet) – dei er ikkje med her
  • Nettsider som presenterer bygder / stader – dei private håpar eg du skal finne her (Bygder)
  • Private nettsider med forskjellige føremål – dei håpar eg du skal finne her.

Dette er eit forsøk på å samle ei oversikt over private nettsider i Luster som kan ha allmenn interesse.
Det er ikkje mange eg har funne, så eg er heilt avhengig av tips frå deg.

Veit du om ei god privat nettside så tips meg.